CoSta - projekces.r.o.

STATIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Inženýrská kancelář pro stavební statiku

Kontakty :  Ing. Jiří Janeček

Adresa :  Preslova 17, 602 00 Brno

Telefon :  545 211 623

E-mail :  costaprojekce@centrum.cz

Služby :

- statické výpočty stavebních konstrukcí

- projektová dokumentace nosných konstrukcí

- statické posudky

- konzultace, poradenství